İş Süreç Analizi – BPA

Business Process Analysis (BPA) süreçlerinizi optimize ederek kurumunuzun performansını geliştirmenize olanak verir. İş süreç optimizasyonu da bir süreç olup, giderlerin kısılmasını ve cironun artmasını sağlayarak kurumunuzun daha effektif bir hale …

Webkonferans

Adobe Connect Adobe Connect web konferans yazılımı hizmeti, iş birliği, sanal sınıflar ve büyük ölçekli web seminerleri için çevrimiçi toplantı deneyimleri sunar. Adobe Connect Meetings Çevrimiçi toplantıların gerçek gücünü keşfedin …

Gereksinim Yönetimi – RM

“Requirements Methodology” eğitimi sistem geliştirme süreçlerine araçlardan bağımsız bir yaklaşım sunmaktadır. İnteraktif bir formata sahip olan bu kursta katılımcılar halihazırda uyguladıkları metotları incelemeleri ve bunlara daha etkili yaklaşımlar getirmeleri konusunda cesaretlendirmeye …

Kurumsal Varlık Yönetimi

IBM Maximo Varlık yaşam döngüsü ve bakım yönetimi için kapsamlı kurumsal varlık yönetimi aracı : IBM Maximo IBM Maximo Asset Management, varlık yoğunluğu olan sektörlerde ortak bir platformda fiziksel varlıkların …

Karar Destek Yönetimi

IBM® Operational Decision Manager IBM Operational Decision Manager, sık görülen, yinelenebilir iş kararlarının yakalanması, otomatikleştirilmesi ve yönetişimi için tam donanımlı ve kullanımı kolay bir platformdur. IBM Decision Center ve IBM …

BT Portföy Yönetimi

IT Portfolio Management şimdiye dek informal olmuş olan Bilgi Teknolojileri (BT) girişimlerinin sayısallaştırılmasını ve ölçülebilirliğinin etkinleştirilmesini sağlayarak BT yatırımlarınızın, projelerinizin ve kurumunuzun BT departmanlarının aktivetelerini çok daha sistematik bir şekilde …

Risk Yönetimi ve Uyumluluk – GRC

Yönetişim, Risk Yönetimi Ve Uyumluluk GRC Bilgi Teknolojileri (BT) yönetişimi, risk kontrol ve uyumluluk kavramlarını çatısı altında toplayan alandır. Günümüzün hızlı değişen iş dünyasında her firmanın stratejik ve operasyonel risklerini, …

Kurumsal Mimari – EA

Piyasanızdaki değişimler karşısında rahat bir şekilde bu değişime adapte olabileceğinize inanabiliyor musunuz? Mimari yapınız ve organizasyon yapınızın, iş fonksiyonlarınız ve işlemlerinizin piyasa amacınıza uygun olduğunu kanıtlayabiliyor mu? Kurumsal mimari, iş …