Exchange & Ad Yönetimi

Active Directory Auditing & Security

Active Directory Auditor ; Active Directory üzerinde bulunan kullanıcı haklarının takibi, yönetimi, denetimi ve raporlanmasını sağlar.

Hangi işlem ile neyin, kim tarafından, ne zaman değiştirildiği bilgisini toplayarak raporlar.

Önemli noktalara kimler tarafından erişildiğini meydana çıkartır.

Active Directory üzerinde yapılan her değişimde gerçek zamanlı denetim ve uyarı sağlar.

Yapılan değişimlerde, değişim öncesi ve sonrası durumu karşılaştırır.

Tek veritabanı üzerinden tüm denetim bilgilerini tutar. Çoklu Forest yapısına uygundur.

Milyonlarca kullanıcı ve binlerce sunucunun denetim kaydını (Audit log) tutabilir.

Active Directory Recovery ; Active Directory üzerinde anlık yedekleme yapılmasını ve hatalı değişimlerde sistemin eski haline getirilmesini sağlar.

Yapılan hatalarda harcanan eforu en aza indirir ve altyapı hasar görmeden problemin giderilmesini sağlar.

Active Directory koruması sağlayarak iş sürekliliği sağlar.

Silinen yada değiştirilmiş Group Policy objelerini geri getirir.

Dosya hakları ve aktivitelerinin yönetimini ve takibini sağlar.

Active Directory Privilege Explorer ; Active Directory üzerindeki kullanıcı haklarının merkezi bir altyapı üzerinden takibini ve yönetimini sağlar.

Active Directory üzerinde kimlerin haklarının olduğunun detaylı raporunu alır.

Yapılan hatalı değişimlerin geri alınmasını kolaylaştırır.

Exchange Auditing & Security

Exchange Auditor ; Exchange sunucusuna yapılan erişim ve değişimlerin takibi, raporlanması ve güvenlik risklerinin anlık bildirilmesini sağlar.

Exchange üzerinden yapılan tüm konfigürasyon, grup, mailbox kuralı ve haklarda yapılan değişimleri merkezi olarak kayıt eder.

Haksız yapılmaya çalışılan erişimlerde anında uyarı mekanizması vardır.

FileSystem Auditing & Security

File Server Auditor ; Windows ve NetAPP dosya sunucularında bulunan kaynaklarda denetim, raporlama ve uygunsuz değişimlerin anlık bildirilmesini sağlar.

Paylaşımdaki tüm dosya ve klasörler için denetim, uyarı ve raporlama sağlar.

Güvenlik ve denetim için yöneticiler için gerekli tüm denetim özelliklerine sahiptir.

Haksız erişim taleplerinde anında uyarı ve bilgilendirme mekanizması vardır.

Zamanlanmış raporlar ile istenen raporların otomatik alınması ve yöneticilere ulaştırılması sağlanır.

File Server Privilege Explorer ; Dosya sunucuları üzerindeki kullanıcı haklarının merkezi bir altyapı üzerinden takibini ve yönetimini sağlar.

Dosya sistemleri üzerinde kimlerin haklarının olduğunun detaylı raporunu alır.

Yapılan hatalı değişimlerin geri alınmasını kolaylaştırır.

Dosya sahiplerinin dosyalarına kimlerin erişebileceğinin detayını verir.

Hakların raporlanmasının ve takibinin merkezi bir noktadan yapılmasını sağlar.

SQL Server Auditing & Security

SQL Server Auditor ; SQL veritabanlarında ve SQL konfigürasyonunda yapılan değişimlerin takibi, raporlanması ve uygunsuz değişimlerin anlık bildirilmesini sağlar.

Hangi işlem ile neyin, kim tarafından, ne zaman değiştirildiği bilgisini toplayarak raporlar.

Önemli noktalara kimler tarafından erişildiğini meydana çıkartır.

SQL Server üzerinde yapılan her değişimde gerçek zamanlı denetim ve uyarı sağlar.

Tüm Auditor ürünleri asagidaki diğer özelliklere de sahiptir :

Kayıtlar filtrelenerek istenen bilgiler raporlanabilir.

Raporlar belirlenen periyodlarda alonarak, otomatik olarak e-mail ile gönderilebilir.

Denetimler için özel raporlar hazırlanabilir.

Ürün GLBA, SOX, PCI, HIPAA gibi denetim standartlarına uyum sağlar.