Güvenlik Yönetimi – SIEM

IBM QRadar

IBM QRadar SIEM, bir ağ geneline dağılmış binlerce aygıt, uç nokta ve uygulamadaki günlük olaylarını ve ağ akışı verilerini birleştirir.IBM QRadar SIEM , sistem güvenlik açıklarını olay ve ağ verileri ile ilişkilendirerek, güvenlik olaylarının önceliklendirilmesine yardımcı olur.

Güvenlik suçlarını belirlemek için işlenmemiş verileri normalleştirir ve ilişkilendirir, yanlış pozitifleri kaldırmak, gelişmiş tehditleri ortaya çıkarmak, olağandışı durumları saptamak ve olağan davranışı sağlamak için gelişmiş Sense Analytics motorunu kullanır ve IBM X-Force Threat Intelligence yazılımını içerir.

IBM QRadar SIEM özellikleri:

Uygun olmayan bir şekilde kullanılan uygulamaları, şirket içi sahteciliği ve milyonlarca günlük olayın arasında kaybolmuş olabilecek düşük hızda ve yavaş bir şekilde ortaya çıkan gelişmiş tehditleri algılar ve saptar.

Yönetilen hizmet sağlayıcılarının, güvenlik istihbaratı çözümlerini uygun maliyetli bir biçimde sağlamasına yardımcı olmak için birden çok kullanıcı olanağını ve bir ana konsol sunar.

Milyarlarca olayı ve akışı, üzerinde işlem yapılabilecek bir avuç dolusu saldırı bilgisine dönüştürür ve işler üzerindeki etkilerine göre bunları önceliklendirir.

Mevzuat gereksinimlerinin yerine getirilmesi ve uyumluluk raporlamasının gerçekleştirilmesi amacıyla şeffaflık, hesap verebilirlik ve ölçülebilirlik sağlar.

Uyumluluğun yönetilmesine yardımcı olmak amacıyla ayrıntılı veri erişimi ve kullanıcı etkinliği raporları oluşturur.

Ayrıntılı veri erişimi ve kullanıcı etkinliği raporları oluşturarak tehdit yönetiminin daha etkili yapılmasına olanak sağlar.

Uygun olmayan bir şekilde kullanılan uygulamaları, şirket içi sahteciliği ve milyonlarca günlük olayın arasında kaybolmuş olabilecek düşük hızda ve yavaş bir şekilde ortaya çıkan gelişmiş tehditleri algılar ve saptar.

Veri gizliliği ilkelerinin uygulandığından emin olmak için, kullanıcı adına ve IP adresine göre müşteri verilerine olan tüm erişimleri izler.

Uygulamalar, anasistemler, kullanıcılar ve ağ alanları ile ilişkili davranışlardaki değişikliklerin tanımlanması için temel etkinlik çizgileri oluşturma ve olağandışı durum algılama işlemlerini gerçekleştirir.

Tehditleri saptamak ve önceliklendirmek için BT altyapısının tamamına ilişkin gerçek zamanlı görünürlük sağlar.

Tehdit algılama ve uyumluluk raporlaması için olayları anında normalleştirir ve ilişkilendirme yapar.

Güvenlik analisti arştırmalarının, şüphelenilen olayları ve yüksek olasılığı bulunan sorunları içeren eyleme dönüştürülebilir bir liste üzerinde yoğunlaştırılması için uyarıları azaltır ve önceliklendirir.

Anahtarlardan ve yönlendiricilerden Katman 7 (uygulama katmanı) verileri de dahil olmak üzere ağ akışı verilerini toplar.

Katman 7 ağ trafiğinin kapsamlı incelenmesiyle uygulamalara (kurumsal kaynak yönetimi gibi), veritabanlarına, işbirliği ürünlerine ve sosyal medyaya yönelik kapsamlı öngörü ve görünürlük sunmak için IBM QRadar QFlow ve IBM QRadar VFlow Collector araçlarının eklenmesine olanak sağlar.

Şirket altyapısında yada bulut ortamlarında çalışabilir.

Bir uygulamadaki veya bulut tabanlı hizmetteki kullanım dışı saatleri veya olağandışı kullanımları ya da geçmiş kullanım kalıpları ile uyumlu olmayan ağ etkinliği kalıplarını belirler.

Gelişmiş bir veritabanı ve rapor yazma becerileri gerektirmeyen, kullanımı kolay bir raporlama motoruna sahiptir.