HEAT Software Aygıt Kontrolü

Çıkartılabilir aygıtlar ve portlar için gelişmiş kullanım politikaları uygulayarak veri kaçaklarının önüne geçer ve etkilerinden korur.

Windows tarafından tanınmış tüm portlar ve aygıtları (Tak-Çalıştır ve kullanıcı tanımlı aygıtlar dahil) destekler.

USB bellekleri çalınma ve kaybolmaya karşı şifreleyerek (USB Encryption), tüm veri transferinin şifrelenmesini sağlar.

Herhangi bir aygıt için geçici, sadece-okuma, takvimlenmiş izinler verilebilir yada detaylı kısıtlamalar yapılabilir.

USB Bellekler üzerinden gelebilecek malware saldirilarindan uçnoktalarınızı koruyarak ekstra koruma sağlar.

Tüm aygıt hareketlerini kayıt altına alarak (okuma/yazma/izinli/engellenmiş, vb.) detaylı raporlar sunar.