HOPEX Information Architecture

HOPEX EA ürün ailesinin modüllerinden biri olan HOPEX Information Architecture bilgi ve know how’inizi kurumunuzun varlıkları olarak yönetmenizi sağlayan en optimal üründür.

Ürünümuz Bilgi Teknolojileri (BT) yöneticilerinin ve iş mimarlarının kurumun farklı fonksiyonları arasındaki bilgi kullanımı hakkında iş birlikçi ve akılcı kararlar verebilmeleri için ihtiyaçları olan derin bilgilere tam vaktinde ulaşabilmelerini sağlar.

HOPEX Information Architecture kurumunuzun iş kuruluşları, ilişkileri ve yaşam döngüleri hakkında anlamlı modeller oluşturarak, terminoloji bazlı veri sözlükleri oluşturarak, ve iş kollaborasyon modelleri oluşturarak bilgi mimarinizi modelleme ve güncelleme imkanı sunar.

HOPEX Information Architecture Hopex platformu ile entegre çalışır. Diğer bir değişle, kurumunuz hakkındaki anahtar bilgileri en net şekilde göstererek iş hedeflerinizi ve BT dönüşümünüzü geliştirmenizi sağlar.

HOPEX Information Architecture’i tek bir cümle ile özetlememiz gerekirse, bilgi sistemleri yöneticilerinin bilginin doğru kullanımını sağlayabilmesi, yürütme (execution) seviyesindeki sapmaları minimize edebilmesi, iş varlıkbilimi için katmanlı yaklaşıma adapte olabilmeleri, bilgiyi kurumsal bakış ve konsept ile ilişkilendirebilmeleri, ve data modelleri, varlıklar, nitelikler ve veri tabanları arasındaki bağlantıları gösteren farkındalık raporları alabilmeleri için ihtiyaç duydukları araçları sunan üründür.