Kullanıcı Hak Yönetimi

PowerBroker for Windows & Linux & MAC

BeyondTrust PowerBroker Privilege Management ürün ailesi fiziksel ve sanal altyapılarda yönetici haklarından kaynaklanan riskleri yok etmeyi hedefleyen uçnokta ayrıcalıklı hak yönetimi çözümüdür.

Ürün ile kurumsal altyapılardaki çalışanların yönetici hakları olmadan en az hak ile çalışmalarını, gerektiği durumda belirli bir onay mekanizması ardından, kayıtlı bir şekilde geçici yada kalıcı olarak yönetici haklarını kullanmalarını ve tüm bu aktivitelerin raporlanabilmesini ve daha sonra adli çalışmalar gerekir ise yeniden izlenebilmesini sağlar.

Uçnokta Hak Yönetimi : Kullanıcıların en az hak ile çalışmasını ve gerekli durumlarda Admin haklarının kısıtlı ve kayıt altına alınarak kullanılmasını sağlar.

Oturum Kaydı : Geçici admin hakkı almış bir kullanıcının, bu hakkı kullanımı süresince oturum kaydı gerçekleştirir.

Uygulama Kontrolü : İzinsiz yazılım kurulumu, kullanımı ve sistem ayarlarında değişim yapılmasını engeller.

Uçnokta Tehlike Yönetimi : Uçnoktalardaki tüm zaafiyet ve tehlikeli aktivitelerin merkezi olarak takibi ve raporlanmasını sağlar.

Ürün Özellikleri :

 • Yönetici hakları olmaksızın kullanıcıların en az hak ile çalışmasını sağlar.
 • Gereken durumlarda video kaydı ile yönetici oturumlarının kayıt edilmesini sağlar.
 • Bir defalık şifre yada çift faktör doğrulama ile yetkilendirme yapılabilir.
 • Zaafiyet tabanlı uygulama yönetimi yaparak tehlikeli uygulamalarda bilgilendirir.
 • Uygulamalar çalıştırılmadan önce zaafiyet kontrolü yaparak tehlikeli ise bloklar.
 • Blacklist, Whitelist ve Greylist özellikleri ile uygulamaları sınıflandırır.
 • İzinsiz yazılım kurulumu, çalıştırılması ve sistem ayarlarında değişim yapılmasını engeller.
 • Uç noktalardaki zaafiyet ve tehlikeli durumların merkezi bir ortamdan takibini sağlar.
 • Sunucu ve uçnoktalarda gerekli uyum ve içdenetim kurallarına uygunluk sağlar.
 • Yönetici haklarının kısıtlanması ile yardımmasası aktivitelerinde azalma sağlar.
 • BeyondInsight Risk Platformu ile gelişmiş tehlike analizi ve raporlaması sunar.
 • PowerBroker ürünü Windows, Linux/Unix ve MAC işletim sistemlerinde kullanılmaktadır.