Risk Yönetimi ve Uyumluluk – GRC

Yönetişim, Risk Yönetimi Ve Uyumluluk

GRC Bilgi Teknolojileri (BT) yönetişimi, risk kontrol ve uyumluluk kavramlarını çatısı altında toplayan alandır. Günümüzün hızlı değişen iş dünyasında her firmanın stratejik ve operasyonel risklerini, kurum iç kontrollerini ve mevzuat gereksinimlerine uyumluluğunu yönetmesi (olmazsa olmaz bir) ihtyaç halini almıştır.

Bu ihtiyaçları etkin bir şekilde gidermek risk yönetimi ve uyumluluk, iç kontrol ve iç teftiş araçları kullanmadan mümkün olmamaktadır.

Doğru aracı seçmek ise başlı başına zor bir konudur. Sektordeki en iyi uygulamalar ışığında üretilmis, Institute of Internal Auditors (IIA) and the Open Compliance and Ethics Group (OCEG) gibi uluslararası organizasyonların belirlediği standartları içeren, ve üreticisi ve/veya tedarikçisi ile uzun süreli, sağlıklı ve verimli bir ilisşki dahilinde çalışabileceğiniz bir ürünü tercih etmek en optimum çözümdür.