Veri Sınıfladırma

Veri Kimliklendirme RightsWATCH içerik, bağlam ve dosya özelliklerine dayalı olarak politika kurallarını okuyabilir ve önceden belirlenmiş kriterlere dayanarak güvenlik değerlendirmesi yapabilir. Bu kullanıcının şirket politikalarını anlayarak uygulama zorunluluğunu ortadan kaldırır. …