Veri Koruma/Şifreleme

IBM Guardium

IBM Security Guardium, hassas verilerin keşfi ve sınıflandırmasından veri ve dosya etkinliğini izlemeye ve hassas verilerin korunması için maskeleme, şifreleme, engelleme, uyarı verme ve karantinaya almaya kadar tüm yetenekleri sağlayan, kapsamlı bir veri güvenliği platformudur.

IBM Security Guardium, müşterilerin kapsamlı veri koruması sayesinde uyumluluk girişimleri, gizlilik girişimleri, büyük veri güvenliği projeleri ve yetkisiz girişi tahmin etme projeleri dahil tüm kullanım senaryolarını desteklemesine yardımcı olur.

IBM Security Guardium, nerede bulunursa bulunsun kritik verileri korumak üzere tasarlanmıştır. Bu kapsamlı veri koruma platformu, risklerin en aza indirilmesine, iç ve dış tehditlerden hassas verilerin korunmasına, veri güvenliğini etkileyecek değişikliklere sorunsuz biçimde uyum sağlanmasına yardımcı olmak için güvenlik ekiplerinin veri ortamlarında neler olup bittiğini otomatik olarak analiz etmesini sağlar.

IBM Security Guardium Ürün Ailesi Özellikleri :

Hassas verileri keşfedin ve sınıflandırın, uyumluluk risklerini otomatik olarak açığa çıkarır

Hareketli ve atıl veriler için kapsamlı denetim yetenekleri ve otomatikleştirilmiş veri uyumluluğuyla işletmeyi yükümlülükten korur

Hadoop, noSQL ve Bulut gibi yeni ve geleneksel veri teknolojilerini destekler

Tehdit Tanılama Merkezi, SQL enjeksiyonları ve casus yazılımlar içeren yordamları saptama gibi içeriden ya da dışarıdan veritabanı saldırısını gösterebilen belirtileri saptamak için denetlenmiş verileri tarar ve analiz eder

Aynı altyapı ve yaklaşımla uyumluluktan uçtan uca veri korumasına kadar tüm veri koruma sürecinizi destekler

Şifreleme, maskeleme, redaksiyon ve dinamik engelleme ve uyarı sistemi sayesinde kritik verileri koruyun

Dinamik bir Veri Koruma Gösterge Panosu, önemli paydaşların kuruluşun veri güvenliği durumunu görebilmesi ve uygun şekilde eyleme geçebilmesi için uyumlulukta ilerleme ve veri ve veri havuzu risklerini en aza indirgeme temel göstergelerini merkezileştirir.

IBM Security Guardium Ürün Ailesi

IBM Security Guardium Data Encryption

IBM Security Guardium Data Encryption, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri korumanıza ve sektör ve mevzuata uyumluluk gereksinimlerine uymanıza yardımcı olmak için şifreleme yetenekleri sağlar. Bu yazılım, performans üzerinde minimum olumsuz etki yaratarak şifreleme ve şifre çözme işlemleri gerçekleştirir ve veritabanları, uygulamalar ya da ağlar üzerinde bir değişiklik gerektirmez.

IBM Security Guardium Data Encryption for DB2 and IMS Databases

IBM Security Guardium Data Encryption for IBM DB2 and IBM IMS™ Databases, DB2 for IBM z/OS ve IMS veri sistemleri için şifreleme sağlar. DB2 satır düzeyinde ve IMS segment düzeyinde hassas verileri korumak için IBM System z şifreleme donanımını kullanır.Depolama ortamındaki hassas verileri korumak için z/OS Integrated Cryptographic Service Facility ürününü kullanarak DB2 düzenleme yordamları ve IMS çıkış yordamları sağlar.

IBM Security Guardium Activity Monitor for Files

IBM Security Guardium Activity Monitor for Files, uyumluluk yükümlülüklerini karşılamanıza ve büyük veri ihlali risklerini azaltmanıza yardımcı olabilir.IBM Security Guardium Activity Monitor for Files, yerel ya da ağa bağlı dosya sistemlerinde hassas dosyalara erişimi keşfetmenize, izlemenize ve denetlemenize olanak sağlar.Dosya sistemindeki, bağlı ve çıkarılabilir depolama birimlerindeki tüm işlemlerin kullanıcılar, geliştiriciler, dış kaynaklardan temin edilen personel ve uygulamalar tarafından görülebilmesi için tam görünürlük geliştirir.

IBM Security Guardium Data Privacy for Hadoop

IBM Security Guardium Data Privacy for Hadoop, büyük veri ortamlarındaki hassas verileri kimliksizleştirir ve izler. Çözüm, verileri gözden geçirmek veya maskelemek, veri etkinliğini izlemek ve denetlemek ve yaygın veri tanımlarını korumak için birtakım Apache Hadoop yetenekleri sağlar. IBM Security Guardium Data Privacy for Hadoop çeşitli Hadoop ortamlarında verileri korur ve uyumluluk girişimlerini destekler.

IBM Security Guardium Data Protection for Big Data

IBM Security Guardium Data Protection for Big Data hassas verilerle ilgili olağandışı etkinlikleri keşfetmek için kognitif analitik sağlar, yetkisiz veri erişimini önler, şüpheli etkinliklerle ilgili uyarılar verir, uyumluluk iş akışlarını otomatikleştirir, iç ve dış tehditlere karşı korur. Sürekli izleme ve gerçek zamanlı güvenlik ilkeleri, veri kaynakları ya da uygulamalar üzerinde olumsuz performans etkisi veya değişiklikler olmadan işletme genelinde verileri korur.

IBM Security Guardium Data Protection for Databases

IBM Security Guardium Data Protection for Databases veri etkinliğini izleme, hassas verilerle ilgili olağandışı etkinlikleri keşfetmek için kognitif analitik sağlar, yetkisiz veri erişimini önler, şüpheli etkinliklerle ilgili uyarılar verir, uyumluluk iş akışlarını otomatikleştirir, iç ve dış tehditlere karşı korur. Kuruluş genelinde hassas verilerin daha kapsamlı izlenmesi ve korunması için IBM Security Guardium Data Protection for Big Data ve IBM Security Guardium for Files ile birleştirilebilir.

IBM Security Guardium Data Protection for Files

IBM Security Guardium Data Protection for Files hassas veriler için etkinlik izlemesi, hassas verilerle ilgili olağandışı etkinlikleri keşfetmek için kognitif analitik sağlar, yetkisiz veri erişimini önler, şüpheli etkinliklerle ilgili uyarılar sağlar, uyumluluk iş akışlarını otomatikleştirir ve iç ve dış tehditlere karşı korur.IBM Security Guardium Data Protection for Files, uyumluluk yükümlülüklerini karşılamanıza ve büyük veri ihlali risklerini azaltmanıza yardımcı olur.

IBM Security Guardium Express Data Protection for Databases

IBM Security Guardium Express Activity Monitor for Databases veri etkinliği izlemesini desteklemek için size analiz, koruma ve benimseme olanakları sağlar. Dağıtılmış veritabanı havuzları için veri etkinliği izleme olanağını destekler. Sürekli olarak veritabanı etkinliğini izlemenin, şüpheli etkinliklerle ilgili önceden ayarlanmış gerçek zamanlı uyarıları tetiklemenin ve uyumluluk raporlaması için ayrıntılı denetim günlükleri oluşturmanın izinsiz olmayan, şeffaf ve güvenli bir yolunu sağlar.

IBM Security Guardium Vulnerability Assessment

IBM Security Guardium Vulnerability Assessment eksik yamalar, zayıf parolalar, yetkisiz değişiklikler, yanlış yapılandırılmış ayrıcalıklar ve diğer güvenlik açıkları gibi güvenlik risklerini belirler.IBM Security Guardium Vulnerability Assessment ayrıca hesap paylaşımı, gereksiz miktarda yönetici yetkisiyle oturum açma ve olağandışı iş saati sonrası etkinlik gibi davranışla ilgili güvenlik açıklarını da algılar. IBM Security Guardium Vulnerability Assessment, hassas verilere erişim elde etmek için saldırganlar ve bilgisayar korsanları tarafından yararlanılabilecek, veritabanlarındaki tehditleri ve güvenlik açıklarını belirler.

IBM Security Guardium Data Redaction

IBM Security Guardium Data Redaction, yapılandırılmamış veri kaynaklarındaki hassas içeriği otomatik olarak belirler ve açık olarak paylaşılan belge sürümünden verileri algılayıp kaldırarak belge, form ve dosyalardaki hassas verileri istemeden açıklamaya karşı korur. Taranmış belgeler, PDF, TIFF, XML ve Microsoft Word gibi birçok belge biçimini destekler.IBM Security Guardium Data Redaction bir yandan işletme kullanımı için bilgi paylaşımını desteklerken diğer yandan da hassas verileri koruyan, bilgi yönetişimi stratejisinin temel bir bileşenidir.

IBM Security Key Lifecycle Manager

IBM Security Key Lifecycle Manager, Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), Sarbanes-Oxley ve Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) gibi standartların ve düzenlemelerin karşılanmasına yardımcı olur. OASIS Key Management Interoperability Protocol (KMIP) standardını destekler. Riskin en aza indirilmesine ve operasyonel maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olmak için şifreleme ve anahtar yönetimi sürecini merkezileştirir, kolaylaştırır ve otomatikleştirir. IBM ve IBM dışındaki depolama aygıtları için güçlü anahtar depolama, hizmet ve yaşam çevrimi yönetimi sunar.

IBM Security InfoSphere Optim Data Privacy

IBM InfoSphere Optim Data Privacy, büyük veri platformları dahil olmak üzere talep üzerine sağlanan gizli bilgilerin tanımlamalarını kaldırır. Üretim ve üretim dışı ortamlarda uygulamalardaki, veritabanlarındaki ve raporlardaki verileri statik ya da dinamik olarak maskeler. InfoSphere Optim Data Privacy, veri korumasını iyileştirir ve uyumluluk girişimlerini destekler.Veri gizliliğini korumak için iş ilkelerine dayalı olarak uygulamalar, veritabanları ve raporlardaki gizli bilgileri maskeleme yapar.

IBM Security Guardium Veritabanı Koruma Özellikleri: