Veri Sınıfladırma

Veri Kimliklendirme

RightsWATCH içerik, bağlam ve dosya özelliklerine dayalı olarak politika kurallarını okuyabilir ve önceden belirlenmiş kriterlere dayanarak güvenlik değerlendirmesi yapabilir. Bu kullanıcının şirket politikalarını anlayarak uygulama zorunluluğunu ortadan kaldırır. Böylece uyum daha kolay ve tam anlamlı olarak sağlanabilir.

Veri Sınıflandırması

Hassas bilgi yönelim ve rakipler önüne geçmek için avantaj sağlayarak organizasyonların hayat damarı haline geldi. RightsWATCH bilgileri oluşturuldukları anda düzgün bir şekilde sınıflandırarak doğru idare edilmelerini sağlar.

Veri Kaybı Koruması

Yapılandırılmamış verilerin oluşturulma anlarında sınıflandırılıp etiketlenmesiyle RightsWATCH işletmeninin belge yönetim politikası ile inceler. Böylece veri kaybı önleme çözümünüz ürünle ilgili kesin, derinlemesine içerik farkındalığı olan kararlar verebilir.

Veri Analitikleri

Kimin ne yaptığını, ne zaman yaptığını ve nasıl yaptığını anlamak hassas verileri idare ederken bir işletme için çok önemlidir. RightsWATCH etkili denetim araçları sayesine derinlemesine ver analizini mümkün kılar.

RightsWATCH kimin daha önce veya şuan hassas verileri idare ettiği konusunda ham verileri tutarak işletmelerin sürekli oluşturulan ve kullanılan yeni bilgilerle ne yapıldığını daha iyi anlamalarını sağlıyor. Neticede, RightsWATCH işletmelere güvenlik performansını arttırmak ve işletme sonuçlarını arttırmak için değerli analitik bilgiler sunuyor.

Taşınabilir Cihazlar

Büyük kullanıcılar tablet ve akıllı telefonları hassas bilgiler deposu haline getirdi. Akıllı taşınabilir cihazlar “güvenli ağ bölgesi” kavramını baştan aşağıya değiştirdi. Şirket verileri artık sadece güvenli, yönetilen sunucularda, veri bankalarında ve bilgisayarlarda saklanmıyor.

Bu taşınabilir cihazların kaybolmasından, çalınmasından veya içerisine girilmesinden kaynaklı olarak organizasyona ciddi zararlar verilebilir.

Keystroke Dynamics

Yetkilendirme süreçleri kullanın dijital kimliğinin sürekli olarak kontrolünü sağlayamıyor. Keystroke Dynamics bir kullanıcı klavyede yazma tarzından tanıyarak kullanıcının dijital kimliğine bağlanırken kullandığı ağın güvenliğini sağlar.

Keystroke Dynamics kullanıcı tarafından fark edilmez. Arka planda çalışır ve yazış ritimlerini sürekli olarak izler. Keystroke Dynamics kişinin ne yazdığını kayıt altına almaz.

Uyum & Risk

Veri sınıflandırması her başarılı GRC girişiminin temelidir. Şirket yükümlülüğünü sınırlandırıp veri kaybından kaynaklanan işletmeye ters tepkileri azaltırken kullanıcının yeterliliğini arttırır. Organizasyonların Denetim, Risk ve Uyum (GRC) ihityaçları giderek artıyor. Bu ihtiyaçların temelinde ise hassas verilerin belirlenip sınıflandırılması ve etiketlenmesi ihtiyacı yatıyor. RightsWATCH emailler, belgeler, raporlar, vb. türlerindeki verileri organizasyonunuzun önceden belirlenmiş politikalarına ve kurallarına dayanarak dinamik bir şekilde sınıflandırır .